Chuyển tới nội dung

Điều khoản sử dụng

TOPSIMDEP.COM là website tin tức chuyên cung cấp thông tin về blog sim số, review địa điểm mua hàng sim số, công nghệ, tin tức công nghệ mới nhất và nhiều tin tức hay ho khác

Điều khoản sử dụng Website

 • Dưới đây là các điều khoản sử dụng trang web của TOP SIM ĐẸP, sử dụng web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này.
 • Các nội dung thông tin được đăng tải trên TOP SIM ĐẸP có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay mà không cần thông báo.
 • Các thông tin từ website TOP SIM ĐẸP chỉ mang tính chất tham khảo, không tạo ra mối liên hệ tư vấn giữa công ty – khách hàng. Bạn cần liên hệ để được cung cấp dịch vụ tư vấn chi tiết cho trường hợp cụ thể của mình.
 • Các nội dung tại topsimdep.com (bao ngoài nhưng không giới hạn bởi các nội dung nhãn hiệu, logo, hình ảnh, bài viết) là tài sản của TOP SIM ĐẸP và/ hoặc được sự cho phép sử dụng của các bên khác. Do đó, bạn không được sử dụng trái phép hoặc khi chưa có sự đồng ý chính thức từ phía TOP SIM ĐẸP.
 • Các liên kết của bên thứ ba từ TOP SIM ĐẸP được thực hiện khi được sự cho phép của bạn. Do đó, người dùng là người chịu trách nhiệm với các rủi ro khi tiến hành các kết nối này.
 • Những phần mềm, chương trình hỗ trợ website topsimdep.com hoạt động được cung cấp bởi các bên thứ ba, TOP SIM ĐẸP không phải là người tạo ra. Do đó, TOP SIM ĐẸP không chịu trách nhiệm đối với những rủi ro xảy ra với người dùng từ việc sử dụng các phần mềm, chương trình này.
 • TOP SIM ĐẸP không đảm bảo tính chính xác và tin cậy của các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ đến từ bên thứ ba được tìm thấy trên website của TOP SIM ĐẸP hoặc trên website được liên kết. Trong mọi trường hợp, TOP SIM ĐẸP sẽ không chịu trách nhiệm về các rủi ro hoặc tổn thất do bạn làm theo hoặc sử dụng thông tin, sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba này. Bạn là người có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và tin cậy của những thông tin, sản phẩm/dịch vụ của bên thứ ba được tìm thấy TOP SIM ĐẸP hoặc được tìm thấy thông qua TOP SIM ĐẸP. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong trường hợp cần thiết.
 • Các nội dung được công bố trên TOP SIM ĐẸP có thể là nội dung đã hoàn thành hoặc cũng có thể là nội dung đang cập nhật. Do đó, TOP SIM ĐẸP không đảm bảo là tất cả các nội dung được công bố là hoàn toàn chính xác và không bao gồm các lỗi đánh máy. TOP SIM ĐẸP không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung, trong trường hợp đã cập nhật thì cũng không có nghĩa vụ phải thông báo trước và sau khi cập nhật.
 • TOP SIM ĐẸP không thể và không đảm bảo quyền truy cập vào website một cách liên tục và an toàn. TOP SIM ĐẸP không chịu trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website gián đoạn, không thể sử dụng website hoặc nguy cơ vi-rút ảnh hưởng đến thiết bị của bạn.
 • TOP SIM ĐẸP không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc không hành động của bên thứ ba cung cấp cung cấp dịch vụ cho bạn mặc dù bên thứ ba và TOP SIM ĐẸP có hoặc không có ràng buộc liên quan đến dịch vụ này.
 • Bạn có nghĩa vụ kiểm soát mật khẩu vào tài khoản của bạn trên website topsimdep.com và chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xảy ra liên quan đến tài khoản của bạn. Trong trường hợp phát hiện việc sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình, bạn cần thông báo ngay cho TOP SIM ĐẸP. TOP SIM ĐẸP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra liên quan đến nghĩa vụ bảo mật tài khoản.
 • Bạn có thể bị chấm dứt quyền truy cập vào website mà không cần thông báo. Điều này có thể ảnh hưởng đến các thông tin liên quan đến tài khoản của ban tại website.
 • Nếu trường hợp phát sinh tranh chấp từ việc sử dụng website topsimdep.com, bạn đồng ý rằng trước hết sẽ thông báo đầy đủ vấn đề của bạn với TOP SIM ĐẸP và thương lượng giải quyết tranh chấp này một cách thiện chí. Trong đó, tất cả đều phải tuân theo pháp luật Việt Nam.
 • Thỏa thuận sử dụng website topsimdep.com được dựa vào các điều khoản này, đồng thời các điều khoản này cũng sẽ thay thế cho những trao đổi, liên hệ trước đây giữa bạn và TOP SIM ĐẸP. Nếu có bất cứ điều khoản nào không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó được lược bỏ ở mức tối thiểu, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực đối với các bên.
 • Trong trường hợp bạn vi phạm các điều khoản này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi rằng bạn có hành vi ảnh hưởng hoặc hướng đến khách hàng của chúng tôi một cách tiêu cực bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi như quấy rối, thô lỗ, gây thiệt hại cho TOP SIM ĐẸP thì chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng website topsimdep.com của bạn. Việc chấm dứt sử dụng này có thể là chấm dứt một phần hoặc toàn bộ mà không phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn và bạn là người phải chịu rủi ro xảy ra đối với việc chấm dứt sử dụng này.

Bằng việc tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là người dùng từ đủ 18 tuổi trở lên.