Chuyển tới nội dung

VinFast nộp hồ sơ IPO tại Mỹ

VinFast Trading & Investment – công ty con của Vingroup đặt trụ sở tại Singapore vừa công bố nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng. VinFast dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã VFS, số lượng cổ phần chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định cụ thể.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC và J.P. Morgan Securities LLC sẽ đóng vai trò Ngân hàng dựng sổ chính, kiêm đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được đề xuất. BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC và Wolfe | Liên minh Nomura cũng sẽ là các bên đồng dựng sổ. Robert W. Baird & Co. Incorporated sẽ đóng vai trò đồng quản lý.

Vào cuối năm 2021, Vingroup đã tái cấu trúc về sở hữu của doanh nghiệp để có thể hợp thức hoá cho việc IPO VinFast. Vingroup đã chuyển nhượng 51,52 % cổ phần góp vốn (trong VinFast) cho công ty VinFast Trading & Investment, một công ty con của Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Sau khi tái cấu trúc, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore và gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam.

Thêm thông tin khác liên quan từ VinFast chia sẻ:

“Việc chào bán chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch dự thảo, có thể được thu thập từ: SEC tại www.sec.gov; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số 800-831-9146; hoặc Morgan Stanley & Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó chào hàng, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó”.

Nguồn: Tinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *